Program lojalnościowy

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Program”) jest firma WOWSET sp.z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Puńcowska 150a, nr KRS 0000805166, NIP 5482726168, REGON 383916191 prowadząca sklep internetowy pod adresem www.wowset.pl (zwanego dalej „Sklep”).  Podstawę prawną Programu stanowią przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
 2. Regulamin ten jest jedynym dokumentem, który określa zasady funkcjonowania Programu.
 3. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która zarejestrowała się jako Klient Sklepu za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://www.wowset.pl/pl/reg
 4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5.  Konto Klienta to oprogramowanie, w którym Klient może uzyskać informacje na temat historii i szczegółów zamówień, rachunków, powiadomień oraz punktów lojalnościowych a także może złożyć dyspozycję odnośnie do przeznaczenia uzyskanych punktów lojalnościowych.

 

II. Uczestnictwo w programie 

 

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
 2. Klientem Programu może być każdy podmiot posiadający zdolność prawną i przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który utworzył własne Konto Klienta.
 3. Podmiot nie będący Klientem Sklepu uzyskuje status Klienta Programu, akceptując Regulamin podczas rejestracji Konta Klienta, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.
 4. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związaną z niemożliwością dostarczenia nagrody.
 5. Klient ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Klienta.

 

III. Zasady przyznawania nagród i potwierdzenie ich odbioru

 

 1. Poprzez zakupy w Sklepie, Klient otrzymuje kody rabatowe, które stanowią podstawę do uzyskania rabatu kwotowego.
 2. Za zapisanie się do newslettera Klient otrzymuje kod rabatowy ze zniżką -10%
 3. Za wystawienie opinii pod zakupionym produktem Klient otrzymuje kod rabatowy  ze zniżką -5%.
 4.  Klient w momencie podsumowania zawartości “koszyka” będzie miał możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego. 
 5. Możliwość użycia punktów Programu Lojalnościowego jako “środków płatniczych” nie wyklucza stosowania innych rabatów (voucherów rabatowych, bonów podarunkowych itd.) przyznanych przez sklep internetowy www.wowset.pl 
 6. Po zastosowaniu wszystkich form rabatów, którymi dysponuje klient, wartość towarów w zamówieniu musi być wyższa niż zero złotych.

 

IV. Postanowienia końcowe

   

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres mailowy lub poprzez formularz kontaktowy. Sklep ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.  
 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów uczestniczących w Programie jest Sklep.  
 3. Sklepowi przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni.  
 4. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez Klienta ze Sklepem.
 5. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu.

 

Kontakt

Masz pytania? Chcesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub zgłosić zwrot? Napisz do nas!